Nyhet

Ungdomsskoleelever forsker på Arktis

På Arctic Frontiers-konferansen diskuterer forskere, politikere og økonomer den bærekraftige utviklingen i Arktis. På Arctic Frontiers – Science for Schools får ungdomsskoleelever sjansen til å gjøre akkurat det samme.

Vi går av bussen og prøver å finne veien til Nordnorsk vitensenter i det tette snøværet. Det er den 26. januar, og vi er i Tromsø – 372 km nord for Polarsirkelen. På vei til vitensenteret møter vi en gutt som viser oss veien. Han skal også dit, sammen med mange andre 10. klassinger fra til sammen tre ungdomsskoler som er med på opplegget Science for schools som er en del av Arctic Frontiers-konferansen.

Arctic Frontiers er en årlig konferanse der forskere møter politikere og næringslivet for å diskutere balansen mellom ressursutnyttelse og bevaring, og mellom industri og miljøinteresser i Arktis. Disse diskusjonene er viktige for den bærekraftige utviklingen i Arktis. Forskere fra mange ulike land deltar for å presenterer den nyeste forskningen innen ulike problemstillinger knyttet til nettopp dette temaet, og det er akkurat dette disse elevene skal denne januardagen.

IMG_0149

Vi møter Pål Sørensen, som er naturfaglærer ved Sommerlyst skole og initiativtaker til Arctic Frontiers – Science for Schools. Han er lærer for ca. en tredjedel av elevene som er tilstede på arrangement disse dagene. Han forklarer at elevene har arbeidet i grupper i 2–3 uker med å utforske ulike tema, og resultatet er en forskerplakat der de presenterer funnene sine. Forskerplakatene er stilt ut  Nordnorsk vitensenter og skal presenteres av elevene og vurderes av forskere i løpet av dagen. Både forskerplakatene og presentasjonene er på engelsk.   

Men før de skal i ilden får elevene høre hvordan forskere jobber i Arktis, gjennom foredrag om marin plastforurensning, bergarter som går i oppløsning og påvirker klimaet, og de får innblikk i hvordan forskere jobber som «isdetektiver». Til slutt får elevene prøve ut ulike arbeidsmetoder forskerne bruker når de skal å innhente data om isen i Arktis. 

Elevene får både teste ut og se bilder av utstyr som blant annet brukes til å måle tykkelsen på isen i Arktis. Elevene får både teste ut og se bilder av utstyr som blant annet brukes til å måle tykkelsen på isen i Arktis.

Tiden er inne for at elevene skal presentere arbeidet sitt. En jury bestående av fem forskere – de samme forskerne som holdt foredrag tidligere på dagen – går rundt og hører på at elevene presenterer. De skal avgjøre hvem som har beste forskerplakat og presentasjon. Vi spør elevene om hvordan de har arbeidet.  

– Vi valgte et tema som vi syntes virket interessant og som vi hadde lyst å utforske. Gruppen vår dro til universitetet for å prate med en forsker som har arbeidet med dette temaet. Det var veldig spennende å snakke med han, da forsto vi enda mer av temaet. 

Elevene forklarer at de arbeidet med temaet i 2–3 uker i alle matte- og naturfagstimene. På en annen skole brukte de også norsk-, engelsk- og samfunnsfagtimene. Lærerne hjalp dem med å stille gode spørsmål og finne informasjon. Plakaten ble først skrevet på norsk, og deretter oversatt til engelsk. Til dette fikk de god hjelp av engelsklæreren, før naturfaglæreren så over de naturfaglige begrepene.

– Det var viktig for at vi skulle være sikre på å forstå innholdet, det er jo et ganske høyt faglig nivå, sier en av elevene. De andre istemmer. – Det var litt avansert ja, mye teoretisk og mye informasjon, men veldig lærerikt.  

Vi er nysgjerrige på hva de har lært.

Vi har lært å lage en forskerplakat!

Det kan vi bekrefte at de har, vi står omgitt av mange fagmessige flotte plakater.

– Vi har også lært å være kildekritiske, spesielt i naturfag, da vi har brukt internett mye.

IMG_0153

Elevene er også enige om at de har fått et stort faglig utbytte, spesielt innen det temaet de har arbeidet med, mens de i ulik grad føler de kan noe om de andre gruppenes tema.  

Elevene vi får pratet med er uansett enige om at det dette har vært utrolig spennende, og ikke som vanlig skole. De føler de har fått et større innblikk i yrkesmulighetene i Arktis, samt hvordan det er å arbeide som forsker.  

Dagen avsluttes med kåring av de beste forskerplakatene, men konkurransen er ikke over. Om to dager kommer nye elever som også er med i kampen om å få prisen for beste plakat på Arctic Frontiers – Science for Schools.  

IMG_0193

Hvem som til slutt vant, kan du lese her: