Nyhet

Begrepslæring – utgangspunkt for dybdelæring

Ludvigsenutvalget bruker Myklerud skole på Nesodden som eksempel når de omtaler dybdelæring, som er ett av de mest sentrale begrepene i utredningen.

Lærere fra Myklerud skole har fulgt etterutdanningskurset Nøkler til naturfag. Der ble de introdusert til undervisningsenheten Kjemiske endringer fra Forskerføtter og leserøtter.

forskerføtter collage

Systematisk arbeid med begreper

Ludvigsenrapporten omtaler hvordan naturfagundervisningen på Myklerud fokuserer på få, men nøye utvalgte begreper over tid, f.eks. stoffer, bevis og observasjoner. Begrepene er viktige for forståelsen av både naturfaglig innhold og utforskende arbeidsmåter. I klasserommet har de laget begrepsvegg. Der skriver de opp sentrale begreper med definisjoner. Skolen jobber også systematisk med å gjøre elevene oppmerksomme på at begreper kan ha ulik betydning i naturfag og i dagligspråket.

forskerføtter begrepsvegg

For å utvikle så god forståelse av begrepene at de kan bruke dem riktig i nye sammenhenger, må elevene bruke begrepene over tid og i ulike aktiviteter. På Myklerud jobber elevene systematisk med de utvalgte begrepene når de leser, skriver, snakker og gjør praktiske utforskninger. Skolen erfarer at elevene har blitt bedre til å artikulere og stille relevante faglige spørsmål. Dermed er det lettere å få bekreftet om elevene har forstått eller ikke. Myklerud ønsker å overføre denne måten å jobbe på til andre fag og trinn.

Nøkler til naturfag er en nasjonal satsing koordinert av Naturfagsenteret og finansiert av Utdanningsdirektoratet. 15 gratis kurs arrangeres rundt om i Norge høsten 2015. Se www.skolelab.no for mer informasjon og kurspåmelding.