Nyhet

Hva kreves til eksamen på videregående?

Utdanningsdirektoratet har nå publisert vurderte eksamensbesvarelser i blant annet biologi og fysikk, flere fag kommer. Karakterene er satt ut fra fagets kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt eksamen.

Nettressurser

(udir.no)