Nyhet

Energiskolene videreføres i 2014-2016

Olje- og energidepartementet vil videreføre finansieringen av prosjektet Energiskolene i perioden 2014-2016. Prosjektet skal stimulere interessen for energisektoren blant elever i videregående skole. Energiskolene ledes av Naturfagsenteret.

Nettressurser

(naturfagsenteret.no)