Nyhet

Feil fokus i feltarbeid

Forskning.no har skrive om doktorgradsarbeidet til Kari Beate Remmen ved Naturfagsenteret. Kvifor feilar vidaregåandeelevar i praktiske oppgåver som barneskolebarn klarar heilt fint?

Nettressurser

(forskning.no)