Nettsted

klimaskolen.no

klimaskolen.no

I 2019 er Oslo Europeisk miljøhovedstad, og barn og unge er viktige målgrupper for markeringen. Utdanningsetaten og Klimaetaten har derfor utviklet Klimaskolen, en portal for klima- og miljøundervisning.

Klimaskolen

Portalen tilbyr kvalitetssikrede og oppdaterte undervisningsressurser om klima og miljø.

Målet er at det skal bli enklere for lærere å få en god oversikt over de ulike undervisningsressursene og gjøre det enklest mulig å velge innhold tilpasset trinn, fag og kompetansemål.

Osloskolen ønsker å ruste elevene med kunnskap som gjør dem i best mulig stand til å møte fremtidens miljøutfordringer. Samtidig skal de også kunne se mulighetene ved å bo i en av verdens ledende klimabyer, enten det dreier seg om innovative teknologiske løsninger eller egne yrkesmuligheter innen et stort spenn av fagfelt.