Nettsted

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse

Mye nyttig geologisk materiale for lærere som underviser geofag. Noe kan også brukes direkte av elever.

Nettstedet inneholder både grunnleggende geologisk fagstoff, nyheter og beskrivelser av geologiske forsknings prosjekter i Norge. I tillegg finnes det informasjon om Norges geologiske undersøkelse.

Nettstedet inneholder interaktive geologiske kart over Norge som kan forstørres så mye du ønsker – et svært nyttig verktøy i forbindelse med gjennomføringen av Geotop-undersøkelser.

På nettstedet er det et menypunkt som heter Geologi for samfunnet. Her er det mye informasjon om emner innenfor følgende hovedområder i læreplanen: Georessurser (mineralressurser, grunnvarme og grunnvann), Jorda i endring og Naturkatastrofer (ulike skredtyper).

ngu.no

Nettressurser

(naturfag.no)