Nettsted

Webgeology

Webgeology

På webgeologi ligger det rundt 20 nettbaserte presentasjoner med tema innenfor grunnleggende geologi slik som mineraler, bergarter, platetektonikk og fjelldannelse. Presentasjonene inneholder gode bilder og Flash-animasjoner av geologiske prosesser.

Sidene er i utgagnspunktet laget for geologi-studenter ved Universitetet i Tromsø, og egner seg godt for lærere i videregående som har behov for å oppdatere seg.  Flash-animasjonene kan brukes direkte overfor elevene.

Her finnes det stoff innenfor de fleste hovedområdene i geofag. Innenfor hovedområdet Jorda i endring er det for eksempel stoff om bergartsdannende prosesser, platetektonikk teorien og jordas alder. I tillegge finnes det stoff innenfor ressurs-geologi som olje og gass og sand, grus, mineraler og bergarter. Tema som jordskjelv og vulkaner som faller innenfor hovedområdet Naturkatastorfer er også å finne på disse sidene.

En presentasjon fra Webgeology En presentasjon fra Webgeology