Nettsted

Klimaløftet

Klimaløftet

Miljøverndepartementet har sammen med en rekke aktører, satt igang en stor kampanje som har fått navnet Klimaløftet. Klimaløftets nettsted er en poral inn til mange sentrale aktører på klimaområdet, både de som har faktakunnskap om klimaendringer og de som jobber med løsningene.

Klimaløftet retter seg mot folk flest, næringsliv, kommuner og offentlige etater, og skal bidra til økt forståelse, engasjement og motivasjon til å være med og redusere klimautslippene og delta i et felles klimaløft.  Et bærende element i Klimaløftet er å vise fram mulighetene, løsningene og potensialet for endring. Kampanjen skal bygge på faktakunnskap og samarbeide med forskningsinstitusjoner.

Nettstedet har blant annet nyheter, fakta, klimakalkulator, informasjon om prosjekter og tiltak som er i gang for å få til Klimaløftet.

Klimaløftet