Nettsted

Regnmakerne.no

Regnmakerne.no

Enovas formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Regnmakerne er en del av dette arbeidet og er rettet mot barn, spesielt 9- til 12-åringene, som går i 4.–7. trinn i grunnskolen.

Regnmakerne er etablert for å involvere, engasjere og vekke interesse for energi- og klimaspørsmål hos barn og unge. Regnmakerne er opptatt av miljøet på jorda. De får mennesker til å bruke mindre energi, og de vil at vi skal bruke fornybar energi fremfor ikke-fornybar energi.

Regnmakerne vil også at alle barn skal kunne mye om energi og klima, og er overbevist om at det går an å ha det morsomt samtidig som de lærer. De har en årlig Regnmakerdag, egen webside, og de dukker opp i TV og andre steder i samfunnet.

Undervisningsopplegget Regnmakerskolen er forankret i læreplanene i flere fag/trinn, og det egner seg godt som utgangspunkt for tverrfaglig prosjektarbeid. Nettsidene til Regnmakerne inneholder materiell som er enkelt å ta i bruk for lærere og elever. Aktivitetene omfatter enkle og mer omfattende metodiske oppgaver egnet både for klasserommet og skolegården. Alle aktivitetene er merket med kompetansemålene i læreplanen, og aktivitetene er søkbare etter kompetansemål under læringsressurser på naturfag.no

Regnmakerne har egne nettsider for lærere.

regnmakerne.no

Er bakgrunnsstoff for

Nettressurser

(regnmakerne.no)
(enova.no)