Nettsted

Navn og formler i uorganisk kjemi

Navn og formler i uorganisk kjemi

Hvert stoff har sin formel og sitt navn - gitt ved systematisk bruk av et sett med regler. På http://nomenklatur.viten.no finner du et selvstudiumprogram som elever i videregående opplæring kan bruke for å bli eksperter på å lage formler og sette navn på uorganiske stoffer. Kanskje trenger du også selv en oppfrisking?

Programmet er bygget opp av 19 regler. Til hver regel er det eksempler og så spørsmål der eleven anvender regelen. Elevene må arbeide systematisk utover så langt de vil. Det man blir spurt om etter for eksempel regel 12, bygger på alt man hittil har lært - altså reglene 1-11. Fasit til spørsmålene finnes under tilhørende regel. I mappen hjelpemidler ligger periodesystemet og to alfabetiske lister med navn og symbol på grunnstoffene. Hjelpemidlene må brukes når man arbeider med programmet. Programmet er aktuelt for naturfag i Vgi, kjemi1 og kjemi2.

Programmet er utarbeidet av Vivi Ringnes og bygger på boken ”Navn på kjemiske stoffer” som utkom på Cappelens forlag i 1996. Vivi Ringnes har tilknytning til Skolelaboratoriet i kjemi, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Nokemnklatur

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Kjemi 1
    • Språk og modeller i kjemi
      • sette navn på enkle uorganiske forbindelser ved hjelp av regler for navnsetting