Nettsted

Espere klimaleksikon

Espere klimaleksikon

Et nettbasert klimaleksikon som er utarbeidet i et samarbeid mellom universiteter i en rekke europeiske land. Klimaleksikonet har norske sider.

ESPERE er forkortelsen for Environmental Science Published for Everybody Round the Earth - miljøvitenskap publisert for hele verden. Målet med ESPERE er å tilby oppdatert, lettfattelig og korrekt vitenskapelig informasjon i et online klimaleksikon. ESPERE egner seg også godt til bruk i skolen og inneholder bl.a en del bra grafikk, oppgaver, quiz.

 

 

Skjermdump av Espere

Nettressurser

(cicero.uio.no)