Nettsted

Det europeiske prosjektet PRIMAS

Det europeiske prosjektet PRIMAS

Nettstedet viser utforskende læringsmateriell og materiell for profesjonsutvikling.

Primas PRIMAS (Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe) var et internasjonalt prosjekt innenfor EUs syvende rammeprogram. Fjorten universitet fra tolv ulike land jobbet sammen fra 2010–2013 for å fremme implementering og bruk av utforskende læringsmetoder (inquiry-based learning, IBL) i matematikk og naturfag. Norges partner i prosjektet var Høgskolen i Sør-Trøndelag. PRIMAS utviklet både materiale som kan brukes direkte i klasserommet og materiale for profesjonsutvikling. PRIMAS-moduler for profesjonsutvikling:

  • elevledet utforskning
  • arbeid med ustrukturerte oppgaver
  • å lære fag gjennom utforskende arbeidsmetoder
  • stille spørsmål som oppmuntrer til IBL
  • å arbeide sammen med andre
  • å bygge på det elevene allerede kan
  • å vurdere seg selv og sine medelever

 

Kontaktperson: Ragnhild Lyngved Staberg, ragnhild.l.staberg@ntnu.no