Nettsted

Det europeiske prosjektet MASCIL

Det europeiske prosjektet MASCIL

Mascil står for Mathematics and Science for Life. Prosjektets nettsted viser utforskende læringsmateriell i matematikk og naturfag knyttet til situasjoner i arbeidslivet.

MASCIL Dette er et prosjekt finansiert gjennom EUs 7. rammeprogram. Prosjektperioden er fra 2013–2016. Prosjektet har deltakere fra 18 institusjoner i 13 forskjellige land. Prosjektets formål er å øke bruken av utforskende læring i realfagene på alle skolenivå slik at elever utvikler større forståelse for og interesse innen naturfag og matematikk. Spesielt er det et mål å utvikle arbeidsmåter og materiell som viser og utnytter koblingen mellom realfagene i skolen og arbeidslivet utenfor skolen. Den norske partneren i mascil er NTNU.

Mascil har utarbeidet en guide for lærere som viser hvordan du kan utforme og tilpasse utforskende læringsmateriell til bruk i undervisningen i matematikk og naturfag. I dokumentet blir det blant annet beskrevet hvordan du kan tilpasse oppgaver fra lærebøker eller liknende slik at de fungerer bedre for å fremme utforskende læring, samt vise hvordan det går an å knytte oppgavene til situasjoner i arbeidslivet.

Mascil har laget en verktøykasse for å støtte og legge til rette for profesjonsutvikling for lærere i matematikk og naturfag. Verktøykassen har tre hovedområder: arbeidsmetoder, utforskning/IBL-pedagogikk og arbeidslivet.

Mascil har også utviklet en oppgavebank for lærere:

 

Kontaktperson: Ragnhild Lyngved Staberg, ragnhild.l.staberg@ntnu.no

 

Nettressurser