Nettsted

ENGAGE

ENGAGE

Hvordan skal vi lære elever å bruke vitenskap i deres egne liv?

ENGAGE vil hjelpe elever å analysere aktuelle saker og gjøre seg opp informerte meninger om forskning og teknologi. Elevene får teknikker for å vurdere påstander, avveie vitenskap og verdier, argumentere for sine meninger og sammenlikne løsninger.

På nettstedet ligger det blant annet undervisningsopplegg om ebola, dyrking av kroppsdeler og bruk av plastposer. 

ENGAGE