Hopp til hovedinnhold
Nettsted

Energiutfordringen

Energiutfordringen

Et digitalt læringsverktøy fra Enova om energi og klima tilpasset 5.–7. trinn. 

Gjennom dette undervisningsprogrammet vil elevene få grunnleggende kunnskap om energi, energibruk og dagens utfordringer i klimaspørsmål. Opplegget legger vekt på refleksjon, kritisk tenkning og løsninger for fremtiden. Innholdet er forankret i kompetansemål i samfunnsfag og naturfag.  

Lærere/skoler kan ta i bruk verktøyet ved å registrere seg og sin klasse på www.enovasenergiutfordring.no

Energiutfordringen