Nettsted

Energiutfordringen

Energiutfordringen

Et digitalt læringsverktøy fra Enova om energi og klima tilpasset 5.–7. trinn. 

Gjennom dette undervisningsprogrammet vil elevene få grunnleggende kunnskap om energi, energibruk og dagens utfordringer i klimaspørsmål. Opplegget legger vekt på refleksjon, kritisk tenkning og løsninger for fremtiden. Innholdet er forankret i kompetansemål i samfunnsfag og naturfag.  

Lærere/skoler kan ta i bruk verktøyet ved å registrere seg og sin klasse på www.enovasenergiutfordring.no

Energiutfordringen

Læreplan i naturfag

  • Etter 7. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt
      • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær