Nettsted

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling

På dette nettstedet gir Utdanningsdirektoratet støtte til en mer praktisk, variert og relevant undervisning på ungdomstrinnet. Du finner fagstoff og pedagogiske ressurser til arbeidet med klasseledelse og med regning, lesing og skriving i alle fag.