Nettsted

viten.no på dansk

viten.no på dansk

viten.no tilbyder gratis nettbaserede læringsresurser i naturfag – de fleste for grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Mad og kropp:

Elevene skal "forstå sin egen matpakke"; hvilke stoffer er næringsstoffer, hvor vi finner dem, og hvordan de ser ut på mikronivå. Altså fokus på byggesteinene og anvendelsen av dem.

Fotosyntese:

Et netbaseret undervisningsoplæg med animationer og interaktive opgaver til temaet fotosyntese, planters tilpasning i forhold til fotosyntese og vandtab.

Global opvarmning:

Om drivhuseffekten og om hvordan forskerne benytter klimamodeller til at forudsige, hvordan klimaet kan blive i fremtiden. Afprøv en klimamodel og vurder hvordan klimaet i Arktis kan udvikle sig frem til år 2100.

Nordlys:

Hvordan opstår nordlys? Hvor og hvornår kan vi se nordlys? Dette er nogle af de spørsmål du kan finde svar på i dette program.

Radioaktivitet:

En lastbil kolliderer med en personbil. Du får til opgave som journalist at lave en artikel om ulykken.