Nettsted

Nafkam.no

Nafkam.no

  • Utgiver: NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)
  • Nettsted: http://nafkam.no/

Nafkam.no er en statlig nettportal for forskning og fakta om alternativ behandling.

Nettstedet drives av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM), som ligger ved Det Helsevitenskapelige Fakultet ved UiT Norges Arktiske Universitet.

NAFKAM har i oppdrag fra norske helsemyndigheter å gjøre forskning og å formidle kunnskapsbasert informasjon om sikkerhet og eventuell effekt, slik at den som bruker eller vurderer å bruke slik behandling skal kunne ta tryggere og mer veloverveide valg for sin egen helse.

På nettstedet finner du informasjon om mer enn hundre vanlige alternative behandlingsformer og -produkter. Du finner også artikler som gir innsikt i utfordringer, diskusjoner, samt lovgivningen som er knyttet til alternativ behandling.

Hvis nettstedet ikke gir deg svar på spørsmålene dine, kan du sende epost eller ringe inn spørsmålet ditt til NAFKAM.