Nettsted

UngEnergi.no

UngEnergi.no

UngEnergi.no er en nettside for ungdom om tema rundt fornybar energi. Den inneholder tekster, animasjoner, filmer og oppgaver knyttet opp mot realfag, ofte også med et samfunnsfaglig perspektiv.

ungenergi.no Nettsiden er spesielt tilpasset målgruppa, siden det er en gruppe elver og studenter som står bak. Sammen med fagpersoner i Trondheim er dette et kvalitetssikret, informativt og spennende tilbud til den videregående skolen.