Nettsted

The Scale of the Universe

The Scale of the Universe

Hvor stor er en rød blodcelle – eller sola vår? Her kan du zoome innover til de minste deler vi kjenner til og zoome utover i universet til gigantiske størrelser. Dette kan sette ulike begreper fra naturvitenskapen i perspektiv.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Kropp og helse
   • beskrive utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen
  • Fenomener og stoffer
   • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg