Nettsted

SMART teknologi og forskning

SMART teknologi og forskning

Hvordan kan smarte arbeidsklær forbedre sikkerheten til fiskere? Hva slags teknologi kan hjelpe eldre til å klare seg lenger i eget hjem? Hvordan kan en liten satellitt bidra til å overvåke skipstrafikken i norske farvann? På kunnskapsfilm.no/smart finner du filmer og tilhørende oppgaver om spennende teknologi og forskningsprosjekter.

En typisk SMART-film varer fra 8-12 minutter og presenterer et produkt, hvordan produktet ble utviklet og hvilken samfunnsnytte produktet har. Til hver film er det laget arbeidsoppgaver, lenker til utdypende ressurser, tips om aktuelle yrker/utdannelser og oversikt over aktuelle kompetansemål.

Målgruppen for filmene er elever, lærere og alle som er interessert i teknologi og forskning. SMART-serien er spesielt tilpasset faget teknologi- og forskingslære på videregående skole. Men filmene er også aktuelle for naturfag og valgfagene teknologi i praksis og forskning i praksis på ungdomstrinnet og naturfag, kjemi, biologi og fysikk i videregående skole. Filmene er gratis tilgjengelig for fri bruk under Creative Commons-lisensen BY-NC-ND. 

Filmene og oppgavene skal:

  • vekke engasjement og nysgjerrighet og gi faglig forståelse i realfaglige tema
  • gi innblikk i arbeid ved forskningsinstitusjoner og bedrifter
  • gjøre undervisningen mer relevant og praksisnær
  • være rekrutteringstiltak for realfaglige yrker og studier
  • gi inspirasjon til elevenes egne prosjekter knyttet til teknologi og forskning

Filmserien er laget av Snöball Film. Til nå er det laget fem filmer som er finansiert av Utdanningsdirektoratet:

  • Smarte klær
  • Satellitten
  • Velferdsteknologi
  • Keramiske plater
  • Vitenskapsteori

Se en oversikt over flere filmer som Snöball har laget for elever og lærere på kunnskapsfilm.no.

SMART teknologi og forskning -2