Nettsted

Er det farlig?

Er det farlig?

 • Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet i samarbeid med Mattilsynet og Miljømerking
 • Nettsted: http://www.erdetfarlig.no/
 • Språk: norsk

Vi utsettes for mange ulike kjemikalier hver dag fra forbrukerprodukter, fra lufta vi puster og fra maten vi spiser. 

På erdetfarlig.no kan du finne informasjon om hvordan du kan velge grønt, kaste riktig og unngå versting stoffene i hverdagen.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • lese og forstå faremerking på hverdagsprodukter
 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og risikovurderinger
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 1
  • Metoder og forsøk
   • diskutere og vurdere kjemifaglig innhold i medieoppslag og reklame
 • Kjemi 2
  • Materialer
   • vurdere miljømessige konsekvenser ved produksjon og deponering av tradisjonelle og nye materialer

Tema