Nettsted

klimafilm.no

klimafilm.no

Klimafilm.no er et nettsted som gir en innføring om klima gjennom korte undervisningsfilmer, tilhørende oppgaver og lenker til flere fagressurser. Målgruppen er først og fremst elever på ungdomstrinnet og videregående skole, men filmene vil også være nyttige for alle som har lyst til å lære mer om klimaet. Filmer og oppgaver er tilgjengeleg på engelsk, sorani, kurmanji, arabisk og somali, samt oppgaver også på nynorsk.  

Klimafilm_1

Klimaet er et stort og viktig tema som spenner over et vidt spekter av fag. Samfunnet vil få mange utfordringene knyttet til klimaendringer, og alle vil bli berørt på en eller annen måte. Derfor er viktig med kunnskap og engasjement om klimaet og klimaendringer. 

Filmene varer ca. 10 minutter og har oppdatert kunnskap om klimaet basert på forskning. Vi møter forskere fra ulike fagdisipliner, politikere, vanlige forbrukere og værmeldere i sine egne miljø. Og det er mange fine animasjoner og grafiske framstillinger som illustrerer temaene i hver film. 

Klimafilm_2

Filmene lages av Snöball Film, CICERO Senter for klimaforskning, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Naturfagsenteret. 

Oversikt over filmene:

Klimafilm_3

Filmene skal dekke relevante kompetansemål i Kunnskapsløftet for fagene naturfag, samfunnsfag, geografi, geofag, biologi og teknologi og forskningslære (ToF). Til hver film er det elevoppgaver, lenker med utfyllende bakgrunnsmateriale og faktainformasjon og henvising til læreplaner. Dette vil gi nyttige tips til hvordan elever og lærere kan ta i bruk filmene på en god måte. Oppgaver før og etter filmene vil gi elevene større læringseffekt i forhold til om de bare ser på filmene.

Filmene er lisensiert under Creative Commons-lisensen BY-NC-ND (navngiving, ikke-kommersielt,  ikke bearbeiding) og er dermed gratis og fritt tilgengelig for alle. Snöball Film har laget flere tilsvarende filmserier som er tilpasset læreplanen i naturfag på ungdomstrinnet og Vg1 og biologi, fysikk, kjemi og teknologi og forskningslære på vgs: kraftskolen.no, bioteknologiskolen.no, nanoskolen.no og gjenvinningsskolen.no.

Klimafilm_4

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
   • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • Mangfold i naturen
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag 2
  • Klimaendringer
   • gjøre rede for diskusjoner i fagmiljøene om årsaker til klimaendringer
   • drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære 2
  • Forskning, teknologi og samfunn
   • gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn
   • drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling