Nettsted

Sarepta.space

Sarepta.space

  • Utgiver: Norsk Romsenter og NAROM (Nasjonalt senter for romlatert opplæring)
  • Nettsted: http://www.sarepta.space
  • Språk: Norsk, engelsk

Sarepta – using space in education er en læringsressurs for lærere og elever i grunn- og videregående skole for bruk spesielt innen naturfag og geografi.

Sarepta tilbyr ferske satellittbilder, faktainformasjon, forslag til oppgaver, læreplantilknytninger, programvare, ordliste og aktuelle lenker.

Eksempler på temaer er: jorda sett fra satellitt, sola, utforsk planeten Mars og satellittkommunikasjon. For å få tilgang til satellittbildene, må du først registrere deg. I Sarepta er det mulig å stille spørsmål, diskutere og søke etter skoler å samarbeide med.

På nettstedet finnes ressurser til prosjektoppgaver om vær og klima, is i Arktis og studie av havstrømmer.

Skjermdump av Sarepta