Nettsted

nysgjerrigpermetoden.no

nysgjerrigpermetoden.no

nysgjerrigpermetoden.no er et verktøy der elever og lærere kan opprette et arbeidsområde på nettet for å (sam)arbeide om et vitenskapelig prosjektarbeid.

 

Nysgjerrigpermetoden

Selve metoden er en forenklet utgave av den hypotetisk-deduktive metoden (HDM) som brukes i mange typer forskning. Ved å bruke dette verktøyet følger man en seks trinns "oppskrift" på hvordan prosjektet kan gjennomføres.

  1. Dette lurer jeg på!
  2. Hvorfor er det slik?
  3. Legg en plan for undersøkelsen?
  4. Ut for å hente opplysninger!
  5. Dette har jeg funnet ut!
  6. Fortell til andre!

Elevene kan legge inn tekst, bilder, tabeller og skjema, og underveis kan veilederen hente tips til fremgangsmåte og fremdrift rundt hvert trinn i forskningsarbeidet.

Er bakgrunnsstoff for

Nettressurser

(nysgjerrigpermetoden.no)
(nysgjerrigper.no)