Nettsted

Miljøjournalistene

Miljøjournalistene

Miljøjournalistene er et tverrfaglig undervisningsopplegg for elever på 9. og 10. trinn på ungdomstrinnet og Vg1 på videregående skole. Formålet med prosjektet er å øke elevenes kunnskap om miljøutfordringene. Elevene bruker journalistisk metode for å undersøke og skrive om miljøforholdene i sin kommune.

Skolene kan opprette sin egen blogg der elevene kan skrive logg om arbeidet, utveksle erfaringer og publisere artikler. Bloggen inneholder også undervisningsverktøy med råd og tips for lærere og elever og en ekspertsone hvor elevene kan stille spørsmål. Hvis det er behov for det, kan skolene få hjelp til å etablere kontakt med lokalmedia. Miljøjournalistene samarbeider med A-pressen som anbefaler sine lokalaviser å publisere elevartikler og dekke elevenes miljøinnsats.

http://miljojournalistene.no