Nettsted

The Chemistry Collective

The Chemistry Collective

På nettstedet The Chemistry Collective, Online Resources for Teaching and Learning Chemistry, finner du blant annet virtuelle kjemiforsøk, scenario-baserte læringsaktiviteter og simuleringer.

I de scenariobaserte aktivitetene skal elevene skal bruke kjemikunnskapene sine i situasjoner hentet utenfor klasserommet. Simuleringene kan for eksempel brukes til demonstrasjoner eller utforskende læring.