Nettsted

Kemilärarnas Ressurscentrum

Kemilärarnas Ressurscentrum

Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) er et svensk nettsted hvor målgruppen er kjemilærere i grunnskolen og i den videregående skolen.

På dette nettstedet kan du blant annet finne informasjon om ny forskning om kjemiens rolle i samfunnet og miljøet, tips om eksperimenter, og råd om sikkerhet og kjemiske problemstillinger.