Nettsted

nano.teknologiradet.no

nano.teknologiradet.no

Nanofashion, smart emballasje og målrettet medisin. Nanoteknologi er i rivende utvikling og vil gi oss nye produkter – i hjemmet, på jobben, på sykehuset og i trafikken. Nettstedet nano.teknologiradet.no viser deg mangfoldet nanoteknologien kan by på, samt fallgruvene vi helst vil unngå.

Nettstedet illustrerer blant annet bruk av nanoteknologi i våre nære omgivelser gjennom flash-presentasjonene Nanohjemmet, Nanosykehuset og Nanosamfunnet. Nettsiden omhandler også:

  • Nanoteknologiens mulige bidrag for å forsyne energi og rent drikkevann.
  • Hvordan teknologien kan gi nye våpen mot kreft.
  • Forbilder og inspirasjon som finnes i naturen.
  • Betenkeligheter for helse og miljø.

nano.teknologiradet.no