Nettsted

NIST Chemistry WebBook

NIST Chemistry WebBook

Database med bl.a. termodynamisk data, IR-, MS- og UV-spektra for en rekke kjemiske forbindelser.

Du kan du søke på forbindelsens navn, molekylformel, struktur og CAS-nummer.