Kurs: Kjemiske reaksjoner på 5.–7. trinn

Kurs: Kjemiske reaksjoner på 5.–7. trinn

  • Start: 4. mars 2020

vgg elev kjemiske reaksjoner 4x3

Kurset gir innføring i det passordbelagte undervisningsopplegget Kjemiske reaksjoner som er kjent fra kursrekken Nøkler til naturfag. Undervisningsopplegget integrerer naturvitenskapelige praksiser og grunnleggende ferdigheter og som kursdeltager vil du veksle mellom rollen som lærer og elev. Gjennom dette kurset får deltakerne også tilgang til de andre passordbelagte undervisningsoppleggene på naturfag.no.

Kursdag: 4. mars 2020

Påmeldingsfrist: 26. februar

Sted: Universitetet i Oslo, Blindern campus, Georg Sverdrups hus, 3.etasje, grupperom 7

Antall plasser: 30

Kursavgift: 900,-

Utstyrsboks: 2000,- (frivillig)

Kursholdere: Berit S. Haug, Kirsten Fiskum og Sonja M. Mork fra Naturfagsenteret

Påmelding og betaling

Kurset avlyses dersom det blir færre enn 15 påmeldte.