Konferanse

Konferanse om yrkesretting og relevans

Konferanse om yrkesretting og relevans

  • Type: Konferanse
  • Sted: Gardermoen
  • Start: 3. desember 2018
Påmeldingsfrist: 1. november

Arbeidet med yrkesretting av fellesfagene i videregående skole fortsetter. De nasjonale sentrene som var involvert i FYR-prosjektet, har fortsatt et ansvar for å bidra i dette arbeidet. De arrangerer derfor, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, en konferanse med fokus på yrkesretting og relevans.

Målgruppe: Faglærere i norsk, engelsk, naturfag og matematikk på yrkesfag, programfaglærere på yrkesfag og mellomledere med spesielt ansvar for yrkesretting og relevans.
Vi oppfordrer skolene til å sende lærere som ikke tidligere har deltatt på FYR- skolering. Det er viktig for utbyttet av konferansen at flere lærere og ledere fra samme skole melder seg på.

Nettressurser

(fremmedspraksenteret.no)