Samling

Nasjonal nettverksamling for lærere på ToF

Nasjonal nettverksamling for lærere på ToF

  • Type: Samling
  • Sted: Kuben videregående skole i Oslo
  • Start: 18. mars 2020 kl. 15:00
  • Slutt: 19. mars 2020 kl. 16:00

Vi vil legge opp til en samling med mye erfaringsdeling i grupper. Det vil også bli verksted i bruk av mikrokontroller, vinylkutter og praktisk gjennomføring av en designprosess Samlingen er gratis og måltider er inkludert, men deltakerne må dekke reise og overnatting selv.

Nærmere informasjon om program og påmelding vil komme rett over nyttår, men sett av dagene allerede nå.

Med vennlig hilsen
Liv Oddrun Voll
Naturfagsenteret