Konferanse

Temakonferanse: Skaperverksted i skolen

Temakonferanse: Skaperverksted i skolen

  • Type: Konferanse
  • Sted: Teknisk museum, Oslo
  • Start: 9. november 2017
  • Slutt: 10. november 2017
Påmeldingsfrist: 27. oktober

Det er stadig flere skoler som etablerer skaperrom og trekker skapertankegangen inn i undervisningen. I et skaperverksted kombineres tradisjonelle håndtverksfag med 3D-printing, laserkutting, e-tekstiler og programmerbar elektronikk og elevene gis mulighet til å være utforskende og kreative med teknologi. Et skaperverksted kan være alt fra et fullt utstyrt verksted til en kasse med utstyr som kan flyttes rundt etter behov og en didaktisk tankegang.

På denne konferansen vil vi dele erfaringer fra skoler som er i gang med skaperverksted, diskutere modeller og muligheter, presentere konkrete undervisningsopplegg og ha mange hands-on-aktiviteter.

Øystein Sørborg fra Naturfagsenteret har workshopen "Bygg måleinstrumenter i naturfag med Arduino".

Deltakeravgift kr. 700,-

Nettressurser