Videreutdanning

Under polarhimmelen – Feltsamling på Andøya Space Center

Under polarhimmelen – Feltsamling på Andøya Space Center

  • Type: Videreutdanning
  • Start: 30. oktober 2017
  • Slutt: 3. november 2017
Påmeldingsfrist: 1. mai

Gjennom dette kurset vil du som kursdeltaker lære deg å benytte forskjellige bakkebaserte data og satellittdata for å studere sol aktiviteten. Sentralt i undervisningen finner man introduksjon til Nordic ESERO sin egen «Romkoffert» som er en samling instrumenter tilrettelagt for bruk i klasserommet for observasjoner av sola, romværet og stråling i omgivelsene. I etterkant av kurset vil man kunne låne denne «Romkofferten» gratis av Nordic ESERO til bruk i egen undervisning.

Temaer for kurset er blant annet: overvåking av solaktivitet, romvær, sola og nordlys, instrumentering og observasjoner, forskning knyttet til romvær. Samtlige tema er knyttet opp mot læreplanmål i skolen.