Videreutdanning

Geologi i skolen – Feltsamling på Andøya Space Center

Geologi i skolen – Feltsamling på Andøya Space Center

  • Type: Videreutdanning
  • Start: 18. september 2017
  • Slutt: 22. september 2017
Påmeldingsfrist: 1. mars

Dette kurset er for lærere som ønsker mer kunnskap om dannelsen av landskapet rundt oss, havnivåendringer og istider, tolkning av landformer og løsmasser, klassifisering av bergarter m.m.

På selve feltsamlingen vektlegges praktiske aktiviteter i geologi som kan benyttes i egen undervisning. I tillegg vil deltakerne få innføring i hvordan GPS, GIS og satellittbilder kan benyttes i felt.