Videreutdanning

Klimaforskning i polare landskap – Feltsamling på Svalbard

Klimaforskning i polare landskap – Feltsamling på Svalbard

  • Type: Videreutdanning
  • Start: 17. august 2017
  • Slutt: 21. august 2017
Påmeldingsfrist: 1. februar

Klimaendringer vil kunne innebære endringer i issmelting, havstrømmer og vindsystemer. Satellitter overvåker og kartlegger disse endringene. Programvare for enkel analyse/ tolkning av satellittbilder og Geografisk informasjonssystem (GIS) vil bli benyttet i kurset. Ute i felt vil GPS og datalogger bli brukt. Det forutsettes gode PC-kunnskaper for bruk av programvare. Kursdeltakere må disponere egen PC med Windows hvor man må kunne installere programvare før, under og etter feltsamlingen.

Temaer for kurset er blant annet: endringer i arktisk vær og klima, permafrost, havstrømmer og havis, isbreer, landformer og landskap.