Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • kjemi 1

Tidsbruk

  • 15 minutter

Hvor mange mol kritt?

I kjemien må vi ofte gå veien om mol. I denne korte aktiviteten skal elevene finne ut hvor mange mol kritt som går med når de skriver navnet sitt.

Læringsmål

  • beregne hvor stor krittmengde angitt i mol som «forsvinner» ved bruk

Elevene får hvert sitt kritt og i oppgave å finne ut hvor mye kritt som går med når de skriver navnet sitt. Oppgaven kan være åpen slik at elevene selv må komme fram til at krittet må veies både før og etter at navnet skrives.

Elevene bør vise hvordan de kommer fram til svaret.

Oppgaven kan utvides med at elevene gjør en usikkerhetsvurdering av svaret og at de kommer med forslag til hvordan denne kan bedres.

  Tavlekritt

Faglig forklaring

Elevene må veie krittet før og etter skriving og de må bruke sammenhengen

n = m/Mm.

Den molare massen til kalsiumkarbonat er 100 g/mol.

Dermed blir stoffmengden, n = m/100 g/mol.

 

Kommentarer/praktiske tips

Hvis det er whiteboard i stedet for tavle i klasserommet, kan elevene ta med seg krittet ut for å skrive navnene sine på asfalten.

Hvor mye kritt hver elev bruker avhenger selvfølgelig av lengden på navnet, hvor hardt eleven skriver, om hun skriver på tavlen eller ute på asfalten osv.

 

Materialer og utstyr

  • tavle
  • kritt
  • vekt
  • blyant
  • papir

Tema

Nettressurser

(misterguch.brinkster.net)