Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7

Barnetråkk

Kartlegg barn og unges bruk av utearealer og kommenter bruken av områdene. Legg dataene inn på et digitalt kart som er felles for hele landet. Kartet kan brukes av lokalpolitikere i planleggingne av bruk av utearealer.

Når barn og unges interesser tas med i byplanleggingen, resulterer det ofte i et EØS-godkjent lekeapparat. Men er det det ungene ønsker og trenger? Er det på lekeplassene de ferdes? Steder sett med barneøyne fortoner seg ofte annerledes enn med planleggeres briller.

Barnetråkk er et nettbasert verktøy der barn og unge kan registrere hvor de ferdes. De kan tegne inn skoleveien, markere hvor de oppholder seg, hvilke plasser de unngår og hvilke fysiske forandringer i nærmiljøet som står øverst på ønskelista. Etterpå legges informasjonen fra barn på 6. og 9. trinn inn i et samlet digitalt kart som skal tas i bruk i den kommunale planleggingen.

Ved å dokumentere egen arealbruk på denne måten, gis barn og unge en stemme i planprosessen og kan medvirke i beslutninger som berører dem. Registreringene gir planleggere og lokalpolitikere oppdatert og reell informasjon fra eksperter på uteromsbruk.

Materialer og utstyr

  • Internett

Nettressurser

(barnetrakk.no)