Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • kjemi 1

Tidsbruk

  • 45 minutter

Fortynning av saltsyre

I dette åpne forsøket skal elevene bruke det de kan om fortynning til å lage en saltsyreløsning med oppgitt konsentrasjon.

Elevene skal selv foreslå fremgangsmåte, og de må gjøre nødvendige sikkerhetsvurderinger og beregninger før de setter i gang. Læreren bør se på planen før elevene får starte forsøket.

Oppgaven elevene får er å lage 100 mL 1,00·10-4 mol/L HCl fra en saltsyreløsning med oppgitt konsentrasjon. Elevene kan bruke alt utstyr som er tilgjengelig på kjemirommet. Konsentrasjonen i løsningene elevene lager kan testes ved titrering mot en standardløsning av natriumhydroksid for å se hvor godt resultatet ble.

Målet er at elevene skal kunne

  • håndtere syrer
  • gjøre nødvendige beregninger og fortynne løsninger
  • planlegge og gjennomføre egne forsøk

Kommentarer/praktiske tips

Elevene bør både tenke på sikkerhet og valg av hensiktsmessig utstyr når de planlegger forsøket sitt.

Når fortynningene er utført kan løsningene oppbevares til elevene skal gjøre en syrebasetitrering. Da kan de bestemme konsentrasjonen i sin egen saltsyreløsning, eller de kan teste løsningen fra en annen gruppe.

Elevene bør diskutere valg av metode og usikkerheten i konsentrasjon. Det kan de for eksempel gjøre i en klassediskusjon eller i en labrapport.

Materialer og utstyr

  • saltsyre med kjent konsentrasjon
  • vanlig lab-utstyr

Tema

Nettressurser

(misterguch.brinkster.net)