Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Undersøk en hypotese om trær

På grunnlag av observasjoner av trær kan dere finne fram til et spørsmål som dere vil undersøke nærmere.

Bruk for eksempel nysgjerrigpermetoden og finn ut mer om det dere lurer på. 

Lønn

 1. Dette lurer jeg på!
 2. Hvorfor er det slik?
 3. Legg en plan for undersøkelsen!
 4. Ut for å hente opplysninger!
 5. Dette har jeg funnet ut!
 6. Fortell til andre!

Kommentarer/praktiske tips

Tips om valg av problemstilling:

Noen spørsmål må dere ut for å undersøke, for eksempel ”Hvor mange slags trær vokser i nærmiljøet vårt?” eller ”Hvor mange trær er det i skogen vår?”.

Noen spørsmål må dere bruke bøker og andre kilder for å finne svaret på. Eksempler på slike spørsmål er ”Hva er et tre?” og ”Hvilken nytte har vi av trær? og ”Hva er trær brukt til?". 

For noen år siden fant to fjellvandrere i Alpene liket av en mann. Liket var minst 4000 år gammelt. Mannen ble kalt Ötzi og han hadde flere gjenstander av ulike tresorter på seg. Dette kan være et fint utgangspunkt for å undersøke hva man har brukt trær til og hva man kan bruke dem til i dag.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen
   • observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser