Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1
 • fysikk 2

Elevhefter til TusenFryd

Her finner du elevhefter til bruk før, under og etter besøket på TusenFryd. Elevheftene inneholder diskusjonsoppgaver, forsøk og informasjon.

ThunderCoaster

Heftene er tenkt som en hjelp for læreren og elevene til å oppleve, observere og måle fysiske fenomener på TusenFryd. Mange av aktivitetene krever ikke noe spesielt utstyr, mens andre krever at man får ha med seg enkle måleinstrumenter i attraksjonene. Dette tillater TusenFryd bare unntaksvis og på helt spesielle dager. Kontakt TusenFryd om dette på forhånd.

I heftene viser vi hvordan du med enkle midler kan lage et akselerometer som kan måle akselerasjonen i SpaceShot, eller en "Foucaultpendel" som du kan bruke til å "se" at karusellen roterer, og dermed forstå hvordan en virkelig Foucaultpendel fungerer. For å utnytte mulighetene maksimalt, er det viktig med forberedelser og etterarbeid, og at læreren integrerer dette stoffet i sin ordinære undervisning.

Noen av de aktivitetene som vi legger opp til, kan også utnyttes i andre fornøyelsesparker med tilsvarende attraksjoner som på TusenFryd.

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
   • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt