Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1
 • fysikk 2

Datalogging på TusenFryd

Bruk dataloggere til å måle akselerasjon, høyde og puls mens du kjører noen av attraksjonene på TusenFryd. Vi gjør oppmerksom på at TusenFryd bare unntaksvis og på helt spesielle dager tillater at man får ha med seg noe som helst utstyr i attraksjonene. Undersøk med TusenFryd på forhånd om du får lov til å bruke datalogger i attraksjonene.

Bruk av dataloggere på Tusenfryd

Ta med deg en sensor som registrerer akselerasjon og høyde når du skal kjøre attraksjonene. Studer dataserien du får. Kan du f.eks. finne ut hvor høyt over bakken du var?

Registrer pulsen til to personer som kjører samme attraksjon. Hvor høy puls fikk de? Blir kurvene forskellige? Hvorfor?

Til høyre (under nettressurser) kan du laste ned målinger som allerede er gjort i attraksjonene på TusenFryd.

Målingene er gjort med PASCO Xplorer datalogger med 3D akselerasjonssensor, trykkmåler og pulssensor. Du trenger programmet DataStudio for å åpne filene.

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
   • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

Materialer og utstyr

 • datalogger
 • sensor for akselerasjon, høyde og puls