Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Bygging og programmering av mikrodrivhuset

Byggingen og programmeringen av mikrodrivhuset kan utføres med Robolab.

Bygging av drivhuset

Bygging

Opplegget fungerer best dersom man kan bygge inn fleksibilitet i tidsbruken, både i bygge- og programmeringsfasen. Dette fordi elever jobber i ulikt tempo, det vil være variasjon mellom gruppene i grad av prøving og feiling, og det vil være variasjon mellom gruppene med tanke på hvor dypt de ønsker å gå.

Bygging av drivhuset

Programmering

Elevene bygger opp et enkelt dataprogram på en PC før dette overføres til Legoroboten. Prosedyrene for dette er godt beskrevet i heftene som følger med Robolab. Det kan være formålstjenlig å bruke det øverste nivået innenfor programmeringen. Temperatur vil være den enkleste klimafaktoren å lage styringsprogrammer for. Da bør både lufting og oppvarming inkluderes i programmet. For mer avanserte prosedyrer kan man inkludere kontroll av lysregimet og av fuktighet, sistnevnte ved hjelp av vanning etter en tidsskala eller etter sensorrespons. Dersom det er ønskelig å skape diskusjoner om effekten av variasjon innenfor ulike faktorer, som for eksempel temperatur, kan ulike grupper lage programmer for ulikt klima i drivhuset slik at noen drivhus blir varme, mens andre blir kjøligere.

Foruten programmering som styrer klimaet, kan også tyveri- og brannalarm inngå sammen med nøkkelkort (farge på klosse) og automatisk døråpning når et kjøretøy nærmer seg en port. I tillegg til styringsfunksjonene kan Robolab også settes opp for å logge variasjon i lys, fuktighet og temperatur over tid.

Programmering

Kommentarer/praktiske tips

For å redusere utstyrsbehovet har vi god erfaring med å kjøre 4 grupper a tre elever, totalt tolv elever, som en del av et større prosjektoppsett. Elevene skifter over tid mellom ulike prosjektstasjoner etter en rullering slik at alle til slutt har deltatt på alle stasjonene. Alternativt kan gruppene velge hvilke stasjoner de vil bruke tiden på.

Gruppestørrelsen bør være på 2 – 3 elever. Erfaring viser at fire personer på en gruppe blir for mange i og med at mye av arbeidet foregår sekvensielt der det er vanskelig å løfte ut deler som noen kan jobbe med separat. Det har også vist seg at man bør vurdere kjønnsperspektivet i sammensetningen av gruppene. Det krever sterke jenter dersom de skal være i gruppe med to gutter.

Materialer og utstyr

Styringssystemet bygges med Robolego:

  • datahjerne (RCX)
  • motorer
  • byggeklosser
  • programvare

Reisverk bygges med:

  • Lego (Technics eller Basic)
  • Mange andre typer materiale kan imidlertid brukes: tre, stål, plastlister, pleksiglassplater osv.
  • Vinduene kan lages av plastfolie i ulik tykkelse

Vanningssystem: (ikke nødvendig)

  • Fuelpumper til hobbyfly

Minst en PC pr. to grupper

Programvare som følger Robolab

Nettressurser

(modellers.com)