Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • Fra 10 minutter

Su Doku i kjemi

Su Doku er et logisk puslespill som kan minne litt om kryssord. Du finner Su Doku-oppgaver med tall i mange  aviser. Kjemi Su Doku kan for eksempel brukes til innlæring av navn, symboler og formler for kjemiske stoffer.

Et kvadratisk rutenett med 9x9 ruter skal fylles. Noen av rutene er utfylt på forhånd, og det er dette som avgjør spillets vanskelighetsgrad. Alle oppgavene har én mulig løsning. I disse eksemplene bruker vi kjemiske ord, formler og symboler i stedet for tall. Alle rader og kolonner kan inneholde hvert ord, symbol eller formel én gang. Rutenettet er videre oppdelt i ni delkvadrater à 3x3 ruter, og hvert ord eller symbol skal forekomme bare én gang også i hvert delkvadrat.

Kommentarer/praktiske tips

Hvis du skal lage dine egne Su Doku-oppgaver, er det greit å ta utgangspunkt i en eksisterende oppgave med tall. Tallene kan byttes ut med symboler, formler og navn som du mener elevene skal trene på.

Rutenettene på brettene trenger ikke å være 9x9, de kan også være 6x6 eller 4x4. Jo færre ruter, jo letter blir oppgavene.

 

Materialer og utstyr

Kjemi Su Doku-oppgaver