Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

 • Inne
 • Naturfagrom
 • Undervisningsrom

Hvor mye drikker vi hver dag?

Hvor mye væske får vi egentlig i oss i løpet et av dag? Dere skal måle det i løpet av en uke.
 1. Skriv ned hvor mye dere drikker hver dag gjennom en uke.
 2. Ta med resultatene tilbake til skolen.
 3. Regn ut hvor mye dere har drukket i gjennomsnitt hver dag gjennom uken.
 4. Diskuter hva dere har kommet frem til
 5. Er det noen ting dere har gjort, for eksempel drevet med idrett, som gjør at dere har drukket ekstra mye en dag?
 6. Er det noe som gjør at målingene ikke er helt nøyaktige (feilkilder):
  Har dere for eksempel brukt desilitermål hele tiden eller har dere måttet gjette hvor mye dere har drukket?
  Har dere husket å skrive ned alt dere har drukket?

Faglig forklaring

Alt som lever er avhengig av vann. Slik har det vært siden livet oppsto i havet for mer enn tre milliarder år siden. Mennesker kan knapt leve to døgn uten vann, og vi forbinder vann med noe som er sunt, livgivende og rensende. Slike forestillinger var nok grunnen til at en radiostasjon i USA arrangerte en meget spesiell konkurranse i 2006. Den som drakk mest vann uten å tisse, skulle få en Nintendo Wii i premie. En dame som kom på 2. plass i konkurransen, fikk fryktelig hodepine etterpå. Hun hadde drukket 10 liter vann. Det var dødelig. I hjernen hennes skjedde noe som ligner det som skjer med huden når man bader lenge i ferskvann. Da blir huden vassen fordi vann trenger inn i hudcellene. I dette tilfellet trakk vann inn i hjernecellene slik at de gikk i stykker og damen døde.

Kommentarer/praktiske tips

Gå gjennom desiliter og liter før elevene får oppgaven slik at de vet hvordan de skal måle.

På mellomtrinnet kan elevene også legge sammen hvor mye de har drukket hver dag og beregne gjennomsnitt.

Materialer og utstyr

 • elevark, 1 per elev
 • desilitermål, elevene skaffer hjemme