Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

 • Ute

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Å finne alder på trær og stubber

Noen trær kan bli 80 år. Eika kan bli 800. Hvor gammelt må et bjørketre være før det blomstrer første gang? Enn osp, or eller rogn? Hvor høyt er et bjørketre på sju år?

 1. Finn et tre å forske på. Anslå alder på treet. Undersøk om noen som bor i nærheten vet noe om treet, når det eventuelt ble plantet.
 2. Sammenlign med et tre du vet alderen på. Let i nabolaget, i borettslag eller langs veier til du finner et tre noen vet når er plantet?
 3. Tell kvistkranser. Finn et grantre eller et furutre som er like gammelt som deg. Er du eller treet høyest? Se også på toppskuddet. Mål toppskuddet og sammenlign med fjorårets toppskudd. Hvilket er lengst?
 4. Hvordan tror du forskere finner alderen på et tre uten å sage det ned?

  Årringer i en stubbe Årringer i en stubbe

Faglig forklaring

Den innerst delen av trestammen består av vedvev som frakter vann og mineraler fra rota og oppover i treet. Den sentrale delen er ofte mørkere enn veden lenger ut. Dette skyldes at det ikke lenger foregår noen transport i de innerste delene, og rørene har blitt tettet med harpiks og kvae for å beskytte treet mot sopp- og innsektsangrep. Innerste del av barken er et vekstlag som gir opphav til nye ved- og silceller. Silcellene transporterer særlig sukker fra bladene til andre deler av treet. I et tre som er en år gammelt er silvevlaget mye tynnere enn vedvevet. Aller ytterst ligger det et barklag.

Vedceller: Langstrakte, hule celler som står på toppen av hverandre og danner rør som går i hele treets lengderetning. Cellene har en ligningforsterket cellevegg av cellulose.  Transporten går raskere gjennom hule, døde celler enn om transporten skulle gått gjennom levende celler.

Silceller: Silcellene er langstrakte celler som står på toppen av hverandre og danner rør i treets lengderetning. Cellene har cellemembran og cytoplasma. Cytoplama i to silceller står i kontakt med hverandre gjennom perforerte cellevegger i enden av silcellene, derav cellenes navn. I silrørene transporteres særlig sukker fra de grønne bladene til andre deler av treet, for eksempel til rota som er et lagringsorgan i planten. Om våren fraktes sukker fra rota og opp til greinene. Sukkeret brukes blant annet til å danne blader.

Årringer: Trær kan vokse seg tykkere. Et vekstlag innenfor barken avsetter vedceller på innsiden. Om våren er det stor transport i vedrørene og cellene får dermed stor diameter og relativt tynne cellevegger. De ser da lyse ut. Utover sommeren avtar væsketransporten. De siste vedcellene får mindre diameter og tykkere cellevegger og ser mørkere ut. Det er vår- og sommerrørene som danner årringene i treet. De nye vedcellene blir liggende utenpå de gamle og presser dermed cellene i barken utotover. Fra vekstlaget avsettes det også silceller på utsiden. De gamle silcellene omdannes etter hvert til barkceller.

Gran og furu: På små trær av gran og furu kan vi finne alderen ved å telle kvistkranser. Det blir laget en kvistkrans hvert år.

Toppskuddet: Hvert år vokser det opp et nytt toppskudd. Toppskuddet er delen fra øverste kvistkrans til toppen av treet.


Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
  • Mangfold i naturen
   • observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk