Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • vg1

Tidsbruk

  • 2 timer

Helse, økonomi og barnedødelighet

I denne aktiviteten skal bruke interaktiv statistikk fra "Human Development Trends 2005". Ved hjelp av statistikken skal dere finne global fordeling av inntekt, regional fordeling av inntekt, fordeling av fattigdom og barnedødelighet.
Menneskelige utviklingstrender 2005 Menneskelige utviklingstrender 2005

 Les artikkelen 2005 – året fattigdom kan bli gjort til historie. Er det mulighet for å nå målet om å halvere fattigdom og sult i verden innen 2015.

Faglig forklaring

Om  "Human Development Trends 2005"

Dette er en interaktiv presentasjon av statistikk basert på rapporten "Human Development Report 2005". Ressursen kan brukes direkte fra nettsiden (norsk som språkvalg) eller lastes ned på PC eller MAC (kun engelsk versjon). Ressursen er utviklet av United Nations Development Programme (UNDP).

FN er en av de mest sentrale aktørene når det gjelder bærekraftig utvikling. FN har en rekke fond og programmer hvor UNDP er et av de mest sentrale. UNDP arbeider med å skape utvikling og redusere fattigdom. Gjennom UNDP skal FN bidra til langsiktig utvikling i de enkelte utviklingslandene ved hjelp med rådgivning, utforming av politikk, og styrking av det enkelte utviklingslandets evne til egen utvikling. I dag har vi både økonomiske og teknologiske ressurser, samt politisk rammeverk til å halvere verdens fattigdom. I alt 189 statsledere har gått med på å nå dette målet innen 2015. Hvis vi når dette målet, vil 500 millioner mennesker være løftet ut av fattigdom, 250 millioner mennesker vil ikke lenger gå sultne til sengs hver dag og 30 millioner barn vil overleve sin 5 års dag.

Materialer og utstyr

  • tilgang på Internett