Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • vg1

Tidsbruk

 • 1 time

Bærekraftig utvikling i Norge og India

India og Norge er svært forskjellige med hensyn på økonomi, sosiale forhold og naturmiljø. Bruk FN-sambandets statistikk og finn konkrete eksempler på framskritt og utfordringer når det gjelder bærekraftig utvikling i India og Norge.

Praktisk hjelp:

Gå inn på "Land", velg "India" og deretter "Indikatorer" (under overskriften India, ikke i det blå menyfeltet). I boksen "Sammenlign med" velger dere Norge. Dere vil nå få opp indikatorer for både India og Norge. Ikonet med blå søyler til høyre i tabellen viser endringer over tid.

Skolebarn i India © Maria Sviland

Dere skal sammenligne India og Norge når det gjelder følgende indikatorer:

Økonomi

 • Bruttonasjonalinntekt per innbygger
 • Eksport av varer og tjenester

Sosiale forhold

 • HDI – indeks for menneskelig utvikling
 • Befolkningsvekst

Naturmiljø

 • CO2-utslipp per innbygger
 • Økologisk fotavtrykk
 • Personbiler


Hvorfor tror dere det er så store forskjeller i CO2-utslipp mellom de to landene? Hvordan har økningen i bruttonasjonalinntekt per innbygger vært i Norge de siste 30 åra sammenlignet med India? Hva tror dere vil skje med de overnevnte indiaktorene hvis bruttonasjonalinntekt per innbygger stiger i India?

Se også på andre sammenhenger og prøv å tenk dere til hva som kommer til å skje i framtida.

Bruk opplysningene for CO2-utslipp og bruttonasjonalinntekt og avgjør om det har vært framskritt når det gjelder bærekraftig utvikling i India og i Norge?  Hva er utfordringene for de to landene?

Sammenfatt funnene i et kort skriftlig dokument.

 

Materialer og utstyr

 • tilgang på Internett
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • Brutto nasjonalprodukt per innbygger
 • HDI
 • Økologiske fotavtrykket

Nettressurser

(fn.no)